25/02: Human wave for solidarity and humanity #MigrAction

Zondag 25 februari om 14u in het Maximiliaanpark, laten we nog talrijker zijn! Solidariteit met alle migranten! Na het “opkuis”beleid van de regering in het Maximiliaanpark en het terugsturen van vluchtelingen naar Soedan ondanks het risico op marteling, wil de federale regering nu huiszoekingen legaliseren, ook bij burgers die migranten thuis opvangen om te vermijden […]

Campagne gastvrije gemeente

Een gastvrije gemeente is een gemeente die, via de stemming van een motie, zich engageert om de opvang van en de informatie voor migranten te verbeteren, welke status ze ook hebben. De gemeente vergemakkelijkt de stappen voor alle migranten. Asielzoekers dus, maar ook andere personen die soms in nog meer precaire situaties leven, zoals de […]

Expulsies verhinderen – Personen in gesloten centra steunen

Het platform Stop Deportations is een facebookgroep dat informatie en acties tegen expulsies van personen zonder papieren verzameld (door bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, passagiers, of media aan te spreken wanneer een expulsie plaatsvindt). De site http://www.gettingthevoiceout.org/ is een platform dat een stem geeft aan de personen in gesloten centra om de onmenselijke condities van hun opsluiting en […]

Burgerplatform steun aan vluchtelingen

Het burgerplatform voor de steun aan vluchtelingen bestrijdt de Belgische en Europese migratiepolitiek sinds 2014. Vandaag blijft het burgerplatform actief om aan de migranten een geheel van onmisbare diensten aan te bieden die hun noden gedurende heel hun parcours tegemoet komt, en dit zolang er geen duurzame en solidaire oplossing, gebaseerd op het respect voor […]

Steun bezettingen van sans-papiers

Er bestaan verschillende collectieven van mensen zonder papieren die vandaag de dag strijden in Brussel en heel België. Ze zijn verzameld in de Coördinatie van mensen zonder papieren, een autonoom netwerk. Het doel van de coördinatie is om de acties van alle groepen te ondersteunen en om gezamenlijke acties te ondernemen. De coordinatie wordt gevormd […]

Acties van burgerlijke ongehoorzaamheid

Van Gandhi tot de Indignados, van Martin Luther King tot de Arabische lente en de beweging Occupy: duizenden personen hebben al het voorbeeld getoond van een strijd die de machtsverhoudingen hebben kunnen doen omkeren en het bewustzijn doen veranderen. Ze doen dit door te weigeren om geweld met geweld te beantwoorden en door geweldloze acties […]

Informeer je!

Stel je even voor : Je bent met je familie aan het praten over migratie. Je bent overtuigd dan ieder mens toegang moet hebben tot de fundamentele mensenrechten, maar je weet niet wat antwoorden wanneer men je zegt : “We kunnen niet aan alle migranten brood en onderdak geven. Dat kost te veel, en ze […]